Aplikacja “Obserwator żubrów” powstała w celu ułatwienia prowadzenia monitoringu populacji wolno żyjących żubrów w Polsce. Obserwacje mogą dodawać zarówno specjaliści zajmujących się żubrami jak i każdy zalogowany użytkownik. Aplikacja została stworzona z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i jest kontynuatorem założonego w latach 20. ubiegłego wieku Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubrów.

Zgodnie ze statutem, zakres zadań Stowarzyszenia jest bardzo bogaty. Jego główne cele to działalność edukacyjna, szkoleniowa, doradcza, konsultacyjna i naukowa. Pod patronatem SMŻ prowadzona jest wymiana żubrów między ośrodkami hodowlanymi w kraju i między zainteresowanymi państwami.

Więcej o  żubrach  i Stowarzyszeniu:  smz.waw.pl  i  wisent.org

Zostań miłośnikiem żubrów zrzeszonym w Stowarzyszeniu